digitalisering, sterk door werk, benzodiazepinen, psychische variatie, online therapie, online haat, dialyse-patiënten, zelfmoordpreventie, informatieveilig gedrag , WRR, schermgebruik, online pesten, dialyse-patienten,

10 mei 2023 – 64% werkgevers neemt mensen met psychische variatie niet aan, terwijl juist deze groep kan bijdragen aan het verlichten van de krapte op de arbeidsmarkt . Op de krappe arbeidsmarkt laten werkgevers kansen liggen, doordat zij mensen met een psychische variatie niet aannemen. Dat is onterecht, want met de juiste begeleiding voegen…