zelfdoding, suïcide onder jongeren, jonge mantelzorgers, autonomie-gerichte benadering , pro-ana coach

4 april 2022 – Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie ontwikkelde een handreiking voor jeugdhulpverleners die werken met jongeren met eetproblemen. De handreiking helpt bij het signaleren van een ‘pro-ana coach’. Deze presenteren zich via sociale media als afvalcoach, en zijn eigenlijk op seksueel expliciet beeldmateriaal of zelfs seksueel misbruik van jongeren. Hoe ga je als professional…