27 april 2017 – In samenwerking met de betrokken branche- en beroepsorganisaties is door adviesbureau SiRM een advies opgesteld over passend vervoer voor personen met verward gedrag. Naast de branche- en beroepsorganisaties, is het advies ook aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voorgelegd. Het voorlopig model vervoer beschrijft…