18 november 2016 –Omgaan met agressief gedrag is onderdeel van het professioneel handelen van politie, veiligheidspersoneel en hulpverleners. Belangrijk is dat zij moedwillig agressief gedrag kunnen onderscheiden van agressief gedrag ten gevolge van een opwindingsdelier. De factsheet Opwindingsdelier biedt hiervoor handvatten.  Het opwindingsdelier is een ernstig en acuut gezondheidsprobleem, vaak gerelateerd aan druggebruik, dat zich…