20 januari 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de zakelijke inhoud van een aanwijzing die zij van plan is te geven aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) over de zogenaamde opbrengstverrekening 2012 voor de curatieve geestelijke gezondheidszorg (ggz). Eenzelfde brief is ook aan de Eerste Kamer gestuurd. Geachte voorzitter, Op grond van…