25 september 2018 – Het Onderzoeksprogramma GGz is een tienjarig innovatief programma. Het programma is gestart in 2016 en zit inmiddels in het derde jaar. Om te kijken of het programma goed op koers ligt is een tussentijdse procesevaluatie uitgevoerd. De tussentijdse evaluatie is uitgevoerd door het onafhankelijke beleidsbureau Medical Point of View. De nadruk…