zorgsectoren, doorberekeningen, zorguitgaven, benchmark rapport ggz, loonsverhoging, tariefdifferentiatie, zorgstelsel ,zorgkosten, zorginstituut, risicoverevening, CBS, zorguitgaven, Centrum voor Psychotherapie , ervaringsdeskundige werker, Zorginstituut Nederland , Deloitte , beleidskader, zorgkosten, resultaten ggz, zelfmoordpreventie, eigen risico, winst, zorgprestatiemodel, declaratiestandaard ,care-sector, ggz-sector, bekostiging, gezondheidsuitgaven, bekostiging, continuïteitsbijdrage,zorguitgaven,

26 januari 2023 – Uit recent onderzoek van de NZa bleek dat bij geïntegreerde ggz-aanbieders sprake is van omzetverlies door de gevolgen van invoering van het nieuwe bekostigingssysteem (het zorgprestatiemodel), het gestegen ziekteverzuim en cliënten die door corona op het laatste moment niet naar een afspraak komen. Het gemiddeld bruto-omzetverlies voor geïntegreerde aanbieders is hoger…

ggz, de nederlandse ggz, jeugdzorg,hoogspecialistische jeugdzorg

20 december 2022 – De NZa heeft de resultaten van het onderzoek naar de omzetontwikkeling in de Zvw ggz gepubliceerd. De uitkomsten van het onderzoek bevestigen de zorgen over miljoenenverliezen voor ggz-aanbieders in 2022. Voor geïntegreerde ggz-instellingen is sprake van een gemiddeld bruto-omzetverlies van gemiddeld 5%. Voor ambulante instellingen is de daling van de bruto omzet…