19 februari 2016 – De NVvP huldigt het standpunt dat de euthanasiewet ruimte biedt ook wanneer sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos lijden ten gevolge van een psychiatrische stoornis (inclusief persoonlijkheidsproblematiek). Op 15 februari 2016 is een zeer indringende documentaire op televisie uitgezonden over de werkwijze van de Levenseindekliniek bij een drietal patiënten waarbij primair…