obsessief compulsieve stoornis, enquête, scp, nederland, Landelijk Kwaliteitsstatuut GGZ, cliëntervaringsonderzoek Wmo, WMO, vragenlijst, kwaliteitsstandaarden, zorgprestatiemodel, autisme, behandeling, vragenlijst, ggz-panel, MIND, onderzoeken, zorginstituut, kwaliteitsstatuut

27 augustus 2020 – Enkele duizenden Nederlanders kunnen de komende tijd een huisbezoek verwachten van een van interviewers van het Trimbos-instituut. De gesprekken voor de NEMESIS-studie gaan weer van start, nadat die vanwege de coronamaatregelen tijdelijk waren stilgelegd. NEMESIS is een grootschalige studie van het Trimbos-instituut naar psychisch welzijn, gezondheid en levenservaringen van Nederlandse volwassenen. Hiervoor…