19 mei 2017 – De aanname dat depressie eerder leidt tot overlijden lijkt niet te kloppen. In de afgelopen dertig jaar verschenen talloze studies die wezen op een hoog mortaliteitsrisico onder mensen die aan een depressie lijden. In een nieuw, omvangrijk onderzoek is geen bewijs gevonden dat depressie rechtstreeks verband houdt met mortaliteit, zou meldt de Universiteit…