15 juli 2016 – Hoe ga je om met een verward persoon? GGZ zorgaanbieder Parnassia gaat het je leren met de introductie van een speciale ‘mental health kit’ en een hulplijn. Het aantal verwarde mensen in de maatschappij neemt toe. De oorzaak daarvan is niet duidelijk, maar gedacht wordt dat de samenleving steeds hogere eisen stelt waardoor…