leefstijl

1 december 2022 –   Mensen met ernstige psychische aandoeningen hebben een gemiddeld tien tot twintig jaar kortere levensverwachting dan de algemene bevolking. Bij een diagnose van schizofrenie of bipolaire stoornis ligt de levensverwachting zelfs ongeveer vijftien tot twintig jaar lager ten opzichte van de algemene bevolking. De sterftekloof tussen mensen met ernstige psychische aandoeningen en de…

leefstijl

14  juni 2022 – Nederlanders eten nog altijd te veel en sporten te weinig, ondanks nationale preventieprogramma’s. Waarom worden adviezen van gezondheidsexperts niet opgevolgd? Historicus Jon Verriet zag dat traditionele gezondheidsexperts in de twintigste eeuw steeds meer werden overstemd door ervaringsdeskundigen. Verriet promoveert op 22 juni aan de Radboud Universiteit. Vorig jaar kondigde het RIVM aan(verwijst…

dement, dementie

27 augustus 2021 – Iemand die door een ongezonde leefstijl risico loopt op dementie op latere leeftijd, heeft nu al zichtbare schade aan de hersenen en cognitieve problemen. Onderzoek van het Maastricht UMC+ toont dit aan op basis van afgenomen vragenlijsten en hersenscans van ruim 4.000 mensen. Deze uitkomsten onderstrepen het belang van leefstijl om…

13 september 2018 – Op 7 november organiseert Stichting Sympona het congres Let’s move! Lichamelijke gezondheid en leefstijl in de GGZ in de Reehorst te Ede.  De afgelopen jaren is het onderwerp ‘lichamelijke gezondheid en leefstijl’ steeds prominenter op de agenda van de GGZ komen te staan. Er zijn de afgelopen jaren landelijke multidisciplinaire richtlijnen en…

17 juli 2018 – Onlangs verscheen er in Het Financiële Dagblad een betoog van een groep initiatiefnemers die de leefstijlgeneeskunde meer in het voetlicht willen zetten. Daarnaast is er binnen de psychiatrie de laatste decennia veel onderzoek verricht naar het vóórkomen van cardiovasculaire risicofactoren bij psychiatrische ziektebeelden. Het blijkt dat de prevalentie schrikbarend hoog ligt…