18 juni 2019 – Donderdag 20 juni aanstaande organiseert de vaste Kamercommissie van het ministerie van VWS een rondetafelgesprek over het onderwerp afbouwmedicatie. Als landelijke koepel van cliënten-, patiënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg vindt  MIND dit een belangrijk onderwerp en leveren daarom graag een bijdrage aan dit gesprek. Hierbij zullen we het belang benadrukken van…