13 september 2017 – Vraag aan jongeren met psychische problemen hoe wij met hen omgaan, en je krijgt een ontluisterend beeld van barrières, onbegrip en stigma’s. We slagen er als samenleving nog steeds niet in deze jongeren volwaardig te laten meedoen. Samenwerking tussen jongerenwerk en jeugd-ggz kan hen een beter perspectief te bieden. Volgens deskundigen…