jeugdzorgplus, IPS, meisjes, grip op je dip, coronapandemie, volwassenpsychiatrieterugval, depressie, arbeidsongeschiktheid, jongeren, mentale gezondheid, jeugd, de kindertelefoon, scheiding, mentale gezondheid, angst, tieners, somber, kindertelefoon, collectieve angst, wachtlijsten, depressie bij jongeren , vroege aanpak

1 maart 2024 – De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) is bezorgd over wat ze ziet bij de om -en afbouw van de 15 JeugdzorgPlus-locaties. Juist bij jeugdigen met een plaatsing in de gesloten jeugdzorg moet vanwege de complexiteit van hun problemen goed gekeken worden naar wat de jeugdige nodig heeft. Het tijdig inzetten van passende…