Landelijk Centrum Seksueel Geweld, centrum seksueel geweld, inkomen, subsidieoproep, suïcidepreventie, behandeling depressie, eigen bijdragen, miljoenensubsidie, loonsverhoging, geld, gelukkig, subsidieregeling, zorgbonus, zelfstandige psychiaters, zorgsalaris, eigen risico , actieprogramma, jeugdzorg, investering, herstelspecial, zelfregie, herstelinitiatieven, steunpakket,

18 januari 2024 –  In vergelijking met vele andere landen heeft Nederland een toegankelijk en gelijk zorgsysteem. Iedereen is verzekerd, iedereen heeft toegang tot een breed scala aan zorgdiensten/producten/professionals, en dit tegen relatief lage eigen betalingen. Wij onderzochten in welke mate mentale gezondheidsuitkomsten en behandeltijd binnen de Nederlandse specialistische geestelijke gezondheidszorg (ggz) verschillen tussen inkomensgroepen….