ggz-data, NZa, zorgvraagtypering, informatie-uitvraag, gegevensverzameling, gegevensuitwisseling, systeemlogica , inzage, privacy, Samenwerken & privacy’

13 april 2023 –  De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft naar aanleiding van een verzoek om informatie volgens de Wet open overheid (Woo) diverse interne documenten verstrekt. Deze documenten gaan over de besluitvorming binnen de NZa rond de informatie-uitvraag in de geestelijke gezondheidszorg in 2018. In dat jaar besloot de NZa om niet langer gedetailleerde informatie…