4 februari 2021 – Te weinig aandacht voor man-vrouw verschillen binnen de geestelijke gezondheidszorg kan leiden tot onjuiste diagnoses en ontbreken van (tijdig) passende zorg. Om die reden is de Alliantie Gender & GGZ opgericht, een uniek samenwerkingsverband van hele GGZ-veld waarin patiënten, ggz-professionals en wetenschappers vertegenwoordigd zijn. Om de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg…