17 september 2015 – Depressie ontstaat door een combinatie van verschillende factoren in opvoeding, karakter en leefstijl en door ervaringen en in zekere mate de genen. De erfelijkheid als oorzaak van een depressie wordt echter vaak overschat. De afgelopen week ging het in diverse media ove…

CDH8  is een nieuw ‘autisme-gen’. Mensen met een mutatie in dit gen hebben sterk overeenkomstige symptomen, waaronder een groot hoofd, obstipatie en bijna allemaal hebben ze autisme. Dat blijkt uit een groot internationaal onderzoek, waar verschillende wetenschappers van de afdeling Genetica va…