13 september 2023 – Praktijkonderzoeken en wetenschappelijke literatuur laten zien dat evalueren in de behandeling bijdraagt aan goede zorg en professionals behoefte hebben aan passende ondersteuning. Door regelmatig het verloop van de behandeling en het herstel te bespreken hebben patiënt, naaste en behandelaar meer zicht op de voortgang en effectiviteit van de behandeling en kan…

zorgprestatiemodel

10 januari 2023 – Sinds 1 januari 2022 is in de ggz en de forensische zorg met een nieuw vergoedingenstelsel gestart: het Zorgprestatiemodel. De partijen uit het programmateam hebben in het najaar een eerste evaluatie over de invoering laten doen. De uitkomsten hiervan staan in dit nieuwsbericht op de site over het zorgprestatiemodel. Hierin staat…