11 december 2018 – In de Kop van Noord-Holland, een regio met ongeveer 160.000 inwoners, werken uiteenlopende partners samen aan een goede ondersteuning van mensen met een psychische kwetsbaarheid. Van de tweedelijns-ggz tot de winkeliersvereniging. Met tijdige signalen dat iemand in de problemen zit, kun je vaak erger voorkomen. ‘Als ervaringsdeskundige ondersteun ik mensen in…