10 oktober 2019 – Minister Bruins heeft de Tweede Kamer laten weten dat hij het wetsvoorstel voor BiG II intrekt. Op verzoek van minister Bruins van Medische Zorg voerde Alexander Rinnooy Kan als verkenner gesprekken met alle betrokkenen bij het wetsvoorstel BiG-II. Uit de verkenning blijkt dat het draagvlak voor het wetsvoorstel inmiddels zo goed…