arbeidsbeperking

6 april 2022 – De Universiteit Utrecht slaat de handen ineen met vier facilitaire partners, Asito (schoonmaak), Eurest (catering), Maas (koffieautomaten) en Sight Landscaping (groenvoorziening), om samen unieke banen voor mensen met een arbeidsbeperking en/ of psychische kwetsbaarheid te creëren. Op 30 maart ondertekenden deze vijf partijen hiertoe een intentieverklaring. Eddie Verzendaal, directeur Facilitair Service Centrum,…

participatiewet, handicap, VN-verdrag, werk, arbeidsbeperking, betaald werk, participatie, arbeidsparticipatie

15 mei 2020 – De komende vier jaar gaan de Universiteit Utrecht en OsloMet University samen onderzoek doen naar duurzame banen in het midden- en kleinbedrijf (MKB) voor kwetsbare mensen. Welke maatregelen, hulp en ondersteuning hebben werkgevers nodig om mensen met een lichamelijke, psychische of verstandelijke beperking werk te kunnen bieden? De vergelijking tussen de…