25 september 2017 –In noodgevallen zijn ambulance-hulpverleners vaak als eerste ter plekke. Niet alleen bij ongelukken of levensbedreigende situaties, maar steeds vaker ook bij acute problemen van mensen met verward gedrag. Daarmee omgaan vergt niet alleen kennis van zaken, maar vooral ook een goede afstemming met andere hulpverleners. En natuurlijk met de betrokkenen zelf.  ‘Acute…