30 januari 2017 – Informatiepunt in Alphen. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 26 januari 2017 is met algemene stemmen de motie Steun- en Informatiepunt GGZ aangenomen, zo meldt alphens.nl. Informatiepunt In deze motie vragen de initiatiefnemers, (de fracties van GL, VVD en SP) het college om onderzoek te doen naar de mogelijkheid om een steun- en…