Syrische vluchtelingen minder depressief na digitale hulp WHO

Facebooktwitterlinkedinmail

27 juni 2022 – Een internationale groep onderzoekers, onder leiding van professor Pim Cuijpers (Klinische Psychologie) van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU), testte een digitale tool voor het terugdringen van depressie bij vluchtelingen uit Syrië die in Libanon wonen, gebaseerd op een behandeling voor depressie die is ontwikkeld door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO).

Ze ontdekten dat mensen die de digitale tool kregen veel minder depressief waren na de behandeling dan de mensen die alleen de gebruikelijke zorg kregen. De groep onderzoekers vond ook belangrijke en statistisch significante effecten op angst, verminderd functioneren, posttraumatische stress en welzijn. De meeste effecten bleven 3 maanden na de behandeling bestaan. De resultaten zijn gepubliceerd in Plos Medicine.

VU-hoogleraar Cuijpers: “Depressie is een groot probleem voor de volksgezondheid en de depressiecijfers bij mensen die gedwongen gevlucht zijn, zijn nog hoger. Effectieve behandeling van depressie is echter nauwelijks beschikbaar voor deze groep mensen Daarom kunnen digitale behandelingen voor geestelijke gezondheid een haalbare oplossing zijn voor vluchtelingen die lijden aan depressie. De begeleide stap-voor-stap behandeling van de WHO die we hebben onderzocht, moet daarom ook beschikbaar worden gesteld aan vluchtelingen die digitale toegang hebben.”

Vluchtelingen en psychische stoornissen
De meeste vluchtelingen met psychische stoornissen in lage- en middeninkomenslanden ontvangen geen effectieve zorg en hun toegang tot zorg is verslechterd tijdens de COVID-19-pandemie. Tijdens oorlog worden mensen vaak geconfronteerd met meerdere bedreigingen voor het leven, verlies van familie, seksueel en fysiek misbruik en gebrek aan onderdak of voeding. Na hun vlucht voor veiligheid ondervinden ze vaak aanhoudende problemen, waaronder onvervulde basisbehoeften, taalbarrières, onzekerheid over de toekomst, sociaal isolement en discriminatie. Cuijpers: “Daardoor hebben ze risico op psychische stoornissen, zoals depressie, angst en posttraumatische stress. Naar schatting lijdt 22% van de door oorlog getroffen Syriërs in Libanon aan matige tot ernstige depressieve symptomen.

82 miljoen vluchtelingen
In 2022 werden naar schatting 82 miljoen mensen gedwongen te vluchten als gevolg van oorlog, conflict of vervolging, waaronder 21 miljoen vluchtelingen. De grootste hedendaagse crisis met betrekking tot ontheemden is veroorzaakt door de oorlog in Syrië, waarbij bijna zes miljoen vluchtelingen betrokken waren. Libanon, met een totale bevolking van bijna 7 miljoen, herbergt momenteel ongeveer 1,5 miljoen ontheemde Syriërs. Tegelijkertijd wordt Libanon geconfronteerd met meerdere andere noodsituaties, waaronder een instortende economie, ernstige politieke onrust, een explosie van verwaarloosd ammoniumnitraat die grote delen van de hoofdstad Beiroet vernietigt en de impact van de COVID-19-pandemie.

Bron: vu.nl

Dit bericht is 1552 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail