Langdurig positieve effecten van Neurofeedback voor kinderen met ADHD bewezen

Facebooktwitterlinkedinmail

19 februari 2018 – Internationale onderzoekers vergeleken verschillende behandelmethoden bij kinderen met ADHD. Ze ontdekten dat Neurofeedback, een behandeling zonder medicatie, ook op langere termijn tot gunstige effecten leidt, met een vergelijkbare effectiviteit als medicatie (zoals Ritalin). Dit  staat op de webstie van neuroCare Group te lezen.

Een zojuist gepubliceerde studie in het medisch tijdschrift European Child & Adolescent Psychiatry, toont aan dat Neurofeedback langdurig positieve effecten heeft bij kinderen met ADHD.

Neurofeedback

Neurofeedback is een niet-invasieve therapie die wordt gebruikt om hersenactiviteit te trainen. Hierbij worden EEG-golven via elektroden op een computerscherm weergegeven. Het is aangetoond dat het de symptomen van ADHD bij kinderen (met name onoplettendheid en hyperactiviteit) helpt verminderen. Het was tot nu toe echter nog onduidelijk of de gerapporteerde verbeteringen blijvend zijn en een goed alternatief voor het voorschrijven van medicatie bij kinderen met ADHD.

Onderzoeksgroepen

In deze recente studie vergeleken onderzoekers gegevens van meer dan 500 kinderen met ADHD. De groepen die vergeleken werden waren kinderen die behandeld werden met Neurofeedback, met medicatie en kinderen die een controle-behandeling ondergingen. In deze onderzoeksgroep werden onderzoekers met verschillende opvattingen over neurofeedback geselecteerd om de onderzoeksgegevens op een uitgebalanceerde en kritische manier te interpreteren.

Follow-up

Het klinisch effect werd beoordeeld na een follow-up periode van gemiddeld zes maanden na beëindiging van de behandeling. De onderzoekers ontdekten dat Neurofeedback na deze termijn duurzame effecten had. Bovendien laten de resultaten een tendens zien dat de voordelen van Neurofeedback verder verbeterden van het einde van de behandeling tot aan de follow-up. Dit was niet het geval voor de andere behandelingen. Bovendien werd voor de medicatiegroepen nog steeds medicatie gebruikt in het interval van zes maanden tot aan de follow-up, terwijl er voor Neurofeedback geen aanvullende behandelingssessies in dat interval werden uitgevoerd.

Dr. Martijn Arns, één van de onderzoekers, werkzaam bij Onderzoeksinstituut Brainclinics in Nederland, is ervan overtuigd dat Neurofeedback een waardevolle behandeloptie is voor kinderen met ADHD: “Deze meta-analyse toont aan dat na een follow-up van gemiddeld 6 maanden, Neurofeedback bij ADHD een vergelijkbare werkzaamheid heeft in relatie tot andere actieve behandelingen waaronder medicatie. Op basis hiervan kan medicatie gezien worden als een goede interventie met name gericht op korte-termijn symptoombestrijding terwijl Neurofeedback als interventie meer gericht is op bestrijden van klachten op de lange termijn, met als bijkomend voordeel dat er bijna geen bijwerkingen zijn.”

Neurofeedback: het nieuwe Ritalin?

Hoewel psychostimulantia zoals Ritalin vaak worden voorgeschreven aan kinderen of adolescenten met ADHD, toonde eerder onderzoek aan dat de effecten van medicatie na twee jaar gebruik afnemen en verschillende bijwerkingen kunnen veroorzaken, zoals angst, misselijkheid en negatieve effecten op slaap. Neurofeedback is een niet-medicamenteuze benadering die in de laatste tien jaar steeds meer belangstelling heeft gekregen als effectieve methode zonder ernstige bijwerkingen.

Bron: neuroCare Group

Dit bericht is 17099 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail