Stichting Crisiskaart ® Nederland is een feit

Facebooktwitterlinkedinmail

portemonneecrisiskaart-low

4 december 2015 – Op 2 december 2015 is Stichting Crisiskaart ® Nederland opgericht. Het belangrijkste doel van deze Stichting is het verlenen van het kwaliteitskeurmerk aan regionale crisiskaartprojecten in Nederland. Het keurmerk kan worden verleend aan crisiskaartprojecten die voldoen aan de kwaliteitscriteria.

Met Stichting Crisiskaart ® Nederland heeft het landelijke netwerk van regionale crisiskaartprojecten een eigen juridisch en financiële entiteit gekregen. Zo kunnen de opgebouwd kwaliteit en netwerkactiviteiten zelfstandig worden voortgezet. Hierdoor kan een structurele financiering en implementatie van de Crisiskaart ® dichterbij komen. Hiermee kan zij haar kwaliteitscriteria toetsen en handhaven, en het merkenrecht Crisiskaart ® beschermen. De Crisiskaart ® is immers erkent als goede interventie, good practices, in de langdurige ggz.

Crisiskaartprojecten zijn gericht op het opstellen van crisisplannen en de uitgifte van crisiskaarten ®. De Crisiskaart ® is een middel om personen met psychiatrische problematiek te helpen aan te geven hoe zij in een crisissituatie behandeld willen worden. Een Crisiskaart ® bestaat uit een kaart die de persoon bij zich kan dragen en een daarbij behorend, meer uitgebreid crisisplan. Een crisisplan is een overeenkomst tussen de persoon en derden waarin hij zijn wensen heeft afgesproken.

De Crisiskaart ® sluit goed aan bij belangrijke ontwikkelingen rond de zorg van mensen met een psychische aandoening, de verdergaande vermaatschappelijking en ambulantisering van de zorg. Ook mensen met een psychiatrische aandoening zullen zo lang mogelijk thuis zorg ontvangen (een opname wordt zal zo lang mogelijk uitgesteld en een opname zal zo kort mogelijk duren). Met een Crisiskaart® kunnen ook mensen met een crisisrisico meer hun ‘eigen regie’ voeren. Zij kunnen in hun crisisplan vastleggen en afspreken welke hulp en steun zij nodig hebben vanuit hun eigen omgeving.

Een crisisplan en crisiskaart® vormen een instrument bij uitstek voor mensen met een psychiatrische aandoening om afspraken te maken over de door hen gewenste steun, hulp, opvang en behandeling als het minder goed met hen gaat. In een crisisplan staan afspraken met hun omgeving, naastbetrokkenen en hulpverleners, op diverse levensgebieden. Afspraken rond hun aandoening en zorg, en over andere levensgebieden zoals administratief/financieel beheer, hun thuis, sociale contacten, (vrijwilligers)werk, huisdieren, etc.. Zo kan een Crisiskaart® ook een instrument zijn voor mensen die verward zijn in de openbare ruimte.

Met Stichting Crisiskaart® Nederland heeft het landelijke netwerk van regionale crisiskaartprojecten een eigen juridisch en financiële entiteit gekregen. Zo kunnen de opgebouwde kwaliteit en netwerkactiviteiten in een versterkt kader worden voortgezet. Hiermee kan zij haar kwaliteitscriteria toetsen en handhaven, en het merkrecht Crisiskaart ® beschermen. Hierdoor kan een structurele financiering en implementatie van de Crisiskaart® dichterbij komen. Immers de Crisiskaart ® zal als ‘instrument’ een plek moeten krijgen in de maatschappelijke ondersteuning en de verzekerde zorg gericht op zelfmanagement en participatie.

Informatie over de kwaliteitscriteria is te vinden op: http://www.crisiskaartggz.nl/crisiskaart/kwaliteit_en_toetsing
Algemene informatie over de crisiskaart en crisiskaartprojecten is te vinden op: http://www.crisiskaartggz.nl

Bron: Persbericht

Dit bericht is 2987 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail