Psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen

Facebooktwitterlinkedinmail

vluchtelingen-hh-52306781

7 juli 2016 – Er wordt al veel psychosociale hulpverlening geboden aan vluchtelingen en asielzoekers in Nederland. Dat blijkt uit het rapport ‘Veerkracht en vertrouwen‘. Het rapport geeft een overzicht van het aanbod van psychosociale hulpverlening én aanwijzingen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing. 

ZonMw heeft, mede naar aanleiding van signalen vanuit de sector en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Arq Psychotrauma Expert Groep opdracht gegeven om het aanbod van psychosociale hulpverlening voor vluchtelingen en asielzoekers in Nederland te inventariseren. Deze inventarisatie is samen met aanwijzingen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing gepubliceerd in het rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’.

Versnipperd aanbod

Het aanbod van psychosociale hulpverlening in de noodopvang, asielzoekerscentra en gemeenten is versnipperd en verschilt per locatie. De hulpverlening varieert van vrijwilligerswerk voor sociale contacten, programma’s voor informatievoorziening, dagbesteding, het versterken van weerbaarheid, preventieve programma’s, screenings instrumenten en doorgeleiding naar professionele psychosociale behandeling. Het rapport ‘Veerkracht en vertrouwen’ biedt betrokken partijen, zoals zorgverleners, gemeenten en vrijwilligersorganisaties, het ontbrekende overzicht van het aanbod van psychosociale hulp en is daarmee een bron van informatie. Op basis hiervan kunnen zij makkelijker naar elkaar verwijzen en weten ze wie wat doet en welke instrumenten beschikbaar zijn.

Aanbevelingen

Het rapport geeft niet alleen zicht op de verschillende soorten hulpverlening en waar die hulpverlening wordt aangeboden, maar geeft ook aanwijzingen voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing. Er zijn kennisvragen geïdentificeerd die met een onderzoeksprogramma zouden moeten worden geadresseerd. Daarnaast zijn er 3 pijlers geformuleerd waarop verbeteringen door te voeren zijn. ZonMw gaat het rapport daarom aanbieden aan de ministeries van VWS, VenJ en SZW, met als doel om te bepalen hoe de aanbevelingen uit dit rapport aangepakt kunnen gaan worden.

Kennisvragen

De volgende kennisvragen, die met een onderzoeksprogramma zouden moeten worden geadresseerd, zijn geïdentificeerd:

 • Epidemiologisch onderzoek naar incidentie van psychosociale problemen.
 • Onderzoek naar de behoeften van vluchtelingen, vrijwilligers en professionele zorgverleners aan zorg en ondersteuning.
 • Effectiviteitsonderzoek naar interventies en de organisatie van zorg.
 • Onderzoek naar de psychometrische eigenschappen van screeningsinstrumenten.

Verbeteringen 

Er zijn 3 belangrijke pijlers waarop verbeteringen door te voeren zijn:

 • Preventie
  Het aanbod van preventieve psychosociale programma’s richt zich vooral op de asielzoekerscentra. Gemeenten zouden in samenwerking met GGD en andere ketenpartners hun aandeel in de preventieve zorg verder moeten ontwikkelen.
 • Screening en signalering
  Er is geen eenduidigheid, noch zijn er richtlijnen, voor de screening en signalering van psychosociale problematiek en hoe deze kunnen worden opgevangen en geduid. Er is behoefte aan een eenvoudig ‘instrument’ voor professionals en vrijwilligers waardoor zij de problemen kunnen duiden. Bovendien hebben zij behoefte aan een routekaart richting relevante en toegankelijke zorg.
 • Continuïteit van zorg
  Er is geen eenduidige manier van informatieoverdracht, noch borging van de continuïteit in zorg vanaf het moment van de noodopvang. Dit wordt, in verband met de regelmatige verhuizingen van vluchtelingen, als zeer negatief ervaren en als risico benoemd, met name voor kinderen. Een datasysteem waar de vluchteling zelf regie op heeft kan de continuïteit van zorg verbeteren.

Meer informatie

Bron: zonmw.nl

Dit bericht is 3482 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail