ADHD-middel Methylfenidaat kan ernstige bijwerkingen veroorzaken bij volwassenen

Facebooktwitterlinkedinmail

20 december 2017 – Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) is samen met andere Europese landen akkoord gegaan met het gebruik van Medikinet (methylfenidaat) bij volwassenen. Dit medicijn was tot nu toe alleen goedgekeurd voor kinderen tot 18 jaar maar het wordt in de praktijk wel voorgeschreven aan volwassenen.

Gebruik van methylfenidaat niet zonder risico’s
Het gebruik van methylfenidaat is niet zonder risico’s. Het kan psychiatrische bijwerkingen geven en gebruikers hebben een verhoogde kans op hart- en vaatziekten. Omdat er kans is op deze ernstige bijwerkingen vraagt het CBG psychiaters terughoudend te zijn in het voorschrijven, patiënten regelmatig te controleren zoals in de productinformatie staat en het gebruik regelmatig opnieuw te bekijken.

Er is Europese overeenstemming gekomen over het gebruik van methylfenidaat bij volwassenen nadat het CBG zich heeft ingezet om ook een aantal voorwaarden aan het gebruik van dit medicijn te stellen. Zo moet het medicijn voorgeschreven worden door een psychiater, de risico’s op hart en vaatziekten van de patiënt in kaart worden gebracht en de patiënt moet regelmatig worden gecontroleerd. Ook heeft de fabrikant van Medikinet de opdracht gekregen een studie te doen naar de cardiovasculaire en psychiatrische risico’s bij volwassenen met ADHD.

Door registratie veiliger gebruik
Op dit moment gebruiken naar schatting 90.000 volwassenen methylfenidaat terwijl het daar tot nu toe niet voor was toegelaten (off-label gebruik). Collegevoorzitter Ton de Boer zegt hierover: “Vanuit de praktijk merkten we een grote behoefte aan dit middel, wat zich uit in een groot off label gebruik. Aan de andere kant zijn er zorgen over de veiligheid. Dat was de reden voor ons eerdere negatieve standpunt. Nu zijn er in Europees verband afspraken gemaakt om meer grip te krijgen op het gebruik van het middel in de praktijk en daarnaast beter inzicht te krijgen in de omvang van de risico’s als methylfenidaat langdurig  wordt gebruikt”.

Goed gebruik
Het CBG is in gesprek met de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP), het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en patiëntenvereniging Impuls/Woortblind om zo verantwoord gebruik in de praktijk te verbeteren. Gezien de ernstige bijwerkingen vraagt het CBG psychiaters terughoudend te zijn met het voorschrijven en de aanwijzingen in de productinformatie goed op te volgen. Voorschrijvers, apothekers en patiënten worden opgeroepen om bijwerkingen te melden bij het Bijwerkingencentrum Lareb.

Achtergrond methylfenidaat
Methylfenidaat wordt gebruikt bij aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit, ook wel bekend als ADHD (attention deficit hyperactivity disorder). ADHD is een aandoening die zich kenmerkt door onoplettendheid, hyperactiviteit en impulsiviteit. Deze aandoening komt vooral voor bij kinderen, maar is ook op volwassen leeftijd nog steeds aanwezig. Het medicijn  kan helpen om de aandacht en concentratie te verbeteren en impulsief gedrag te verminderen.
Ook kinderen met ADHD worden met methylfenidaat behandeld. Er is geen nieuwe informatie die leidt tot gewijzigde adviezen voor kinderen.

Bron: cbg-meb.nl

Dit bericht is 53419 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail