Meer dan de helft van gemeenten treuzelt bij versturen PGB gegevens

Facebooktwitterlinkedinmail

pgb

20 november 2015 – Eén op de vijf gemeenten loopt ernstig achter met de aanlevering van pgb-gegevens aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Van de bijna 400 gemeenten kampen er nog eens 157 met minder grote achterstanden. Daarmee dreigen pgb-houders komend jaar opnieuw te laat of niet betaald te worden, zo meldt Skipr.nl

De gemeenten spraken eerder met staatssecretaris Van Rijn af om voor 1 november alle actuele pgb-gegevens naar de SVB te sturen, zodat de bank zich tijdig kon voor bereiden op het nieuwe jaar. Twee weken na het verstrijken van de deadline hebben 79 gemeenten blijkens een voortgangsrapportage die Van Rijn aan de Kamer heeft gestuurd, nog niet de helft van alle  beschikkingen verzonden te hebben. De SVB beschouwt deze gemeenten als een risicogroep. Onder achterblijvers zitten veel relatief kleine gemeenten, maar ook steden als Alkmaar, Heerenveen, Leeuwarden en Lelystad.

Nog eens 157 gemeenten hebben 50 tot 80 procent van de beschikkingen verstuurd, hetgeen een flinke overschrijding van de deadline betekent. Eenzelfde aantal heeft met de versturing van 80 tot 100 procent van gegevens de zaken wel op orde. Uitgedrukt in individuele statussen is het beeld iets minder dramatisch. Volgens Van Rijn zijn zo’n 22.000 statussen nog niet verzonden op een totaal van 100 duizend tot 108.

Van Rijn heeft in overleg met de belangenorganisaties, de SVB en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) een aantal maatregelen genomen. Zo stuurt de VNG medewerkers naar gemeenten die achterblijven, om ze te helpen bij het verwerken van de gegevens. De Tweede Kamer praat volgende maand opnieuw over de problemen rond de uitbetaling van persoonsgebonden budgetten.

Voortgangsnotitie Aanpak Jaarovergang 2015 – 2016  PDF document | 10 pagina’s | 414 kB

Deze voortgangsnotitie licht toe welke acties in het kader van de aanpak herindicaties in de afgelopen weken zijn uitgevoerd en..

Kamerbrief voortgang aanpak jaarovergang 2015-2016 bij het trekkingsrecht pub  PDF document | 3 pagina’s | 106 kB

Staatssecretaris Van Rijn (VWS) informeert de Tweede Kamer over de voortgang van de voorbereiding op de jaarovergang 2015-2016. Deze voortgang is met de partners van het trekkingsrecht.

Bron: skipr.nl / rijksoverheid.nl 

Dit bericht is 1177 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail