Kindermishandeling eerder onderkennen door effectievere risicotaxatie

Facebooktwitterlinkedinmail

27 september 2017 – Kindermishandeling zo vroeg mogelijk onderkennen is een belangrijke ambitie in de zorg voor jeugd. Meerdere onderzoeken laten zien dat het inschatten van veiligheidsrisico’s niet vanzelf gaat. Een NJi-rapport geeft nu antwoorden op de belangrijkste vragen rond risicotaxatie, zo meldt Vakblad Vroeg. 

Bij de onderkenning van kindermishandeling bestaan er vragen en misverstanden over de rol van risicotaxatie-instrumenten. Soms worden ze verward met diagnostische instrumenten. Dat wekt de verwachting dat alle kinderen die met kindermishandeling te maken hebben met behulp van risicotaxatie-instrumenten onderkend kunnen worden. Ten onrechte.

Risicotaxatie-instrument

In 2015 trokken de inspecties aan de bel. Zij constateerden dat medewerkers van wijkteams nog niet overal evengoed veiligheidsrisico’s inschatten en signalen oppakken. Zij adviseerden daarom een risicotaxatie-instrument te gebruiken om veiligheidsrisico’s systematisch in te schatten.

Nieuw onderzoek laat nu zien dat wijkteams de veiligheid van kinderen nog steeds onvoldoende inschatten en aanpakken. In de praktijk blijken er veel vragen maar ook misverstanden te zijn over risicotaxatie-instrumenten. Zo worden ze bijvoorbeeld verward met diagnostische instrumenten, wat – ten onrechte – de verwachting wekt dat alle kinderen die met kindermishandeling te maken hebben met behulp van risicotaxatie-instrumenten te onderkenen zijn. Hierdoor ontstaat de indruk dat dit soort screeningsinstrumenten tekortschieten, iets wat van tijd tot tijd voor veel ophef zorgt in de media. Wat houdt risicotaxatie precies in? Hoe verhoudt dit zich tot veiligheidstaxatie en behoeftentaxatie? Wat heb je eraan? En: wat zijn de beperkingen van dit soort instrumenten?

Wat helpt?

Het is dan ook van belang om de mogelijkheden en beperkingen van risicotaxatie-instrumenten in kaart te brengen. Voor het Nederlands Jeugdinstituut reden om hierover een debat met mensen uit praktijk, beleid en wetenschap te organiseren. Dit resulteerde in het document ‘Veiligheid en risico’s inschatten: wat helpt? De zin en onzin van risicotaxatie-instrumenten’. Hierin worden antwoorden gegeven op de belangrijkste vragen van professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming rond risicotaxatie. Ook bevat het document  een overzicht van onderzoek naar Nederlandse risicotaxatie-instrumenten.

Download ‘Veiligheid-en-risicos-inschatten-wat-helpt

Kindermishandeling: de rode vlaggen
Het is moeilijk te geloven dat kleine kinderen en baby’s regelmatig slachtoffer zijn van seksueel misbruik en mishandeling. In een lezing gaat Aafke Scharloo in op het waarom, de gevolgen, de rode vlaggen en de mogelijkheden binnen de hulpverlening om gezinnen eerder en beter bij te staan. Lees verder >

Bron: vakbladvroeg.nl

Dit bericht is 3491 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail