Donderdag 18 september 2014 ondertekenden de heer dr. J.L. Klompenhouwer, lid Raad van Bestuur bij GGZ-instelling Yulius en de heer H. Wierda, hoofd Operatiën van de politie, eenheid Rotterdam, een samenwerkingsconvenant. Dit convenant is een concrete uitwerking van het landelijke convenant tussen …

Om de ingrijpende bezuinigingen in de zorg het hoofd te kunnen bieden hebben zeven grote organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Nederland besloten in het vervolg onder één kwaliteitslabel hun inhoudelijke expertise en hun nationale en internationale samenwerking te presenteren, zo meldt …