Gezamenlijke ambitie voor inclusiever onderwijsklimaat studenten

Facebooktwitterlinkedinmail

1 november 2018 – Samen met de Vereniging Hogescholen, de VSNU, de studentenbonden LSVb en ISO, Expertisecentrum Handicap + Studie en de Universiteit voor Humanistiek is een Gezamenlijke Ambitie Studenten welzijn opgesteld.

Deze ambitie richt zich op zowel studenten met psychische problemen, als op studenten met een functiebeperking en op studenten die te maken hebben met bijzondere omstandigheden zoals mantelzorg. Partijen gaan zich inzetten voor een inclusief onderwijsklimaat en streven naar volledige en laagdrempelige informatievoorziening.

De gezamenlijke ambitie is 25 oktober door minister van Engelshoven naar de Tweede Kamer gestuurd, opgenomen in een kamerbrief over de toegankelijkheid van het hoger onderwijs. De minister heeft extra middelen toegekend aan Expertisecentrum Handicap + studie om de uitvoering van de gezamenlijke ambitie te ondersteunen. De komende tijd zullen er actieplannen gemaakt worden op de verschillende onderwijsinstellingen. Ook aan de Universiteit voor Humanistiek wordt gekeken hoe we aan deze ambitie vorm kunnen geven.

Download ‘Naar een inclusiever hoger onderwijs’

Bekijk de Kamerbrief van 25 oktober over toegankelijkheid van het hoger onderwijs op de site van het ministerie.

Bron: uvh.nl

Dit bericht is 2322 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail