27 december 2016 – Goed familiebeleid is vanaf nu verplicht in GGZ-instellingen, mét structurele ondersteuning van familie en naasten. De samenwerking met en ondersteuning van familie en naasten is vanaf deze week verankerd in een kwaliteitsstandaard die te vinden is op de website van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGZ en van Ypsilon. Met de ‘generieke module’ gaat voor Ypsilon…

10 november 2016 – Een op de zeven mensen die mantelzorg verlenen, vindt de zorg erg zwaar. Deze groep mantelzorgers verleent ongeveer 28 uur zorg per week, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het overige aantal mantelzorgers zorgt gemiddeld acht uur per week voor een ander. Volgens het CBS zijn er in Nederland twee miljoen…

12 juli 2016 – ‘Naasten spelen altijd een rol in de zorg voor mensen met psychische problemen’, stelt Roxanne Vernimmen, voorzitter Raad van Bestuur bij Altrecht. ‘Ook als dit geen actieve rol is, moet de behandelaar toch altijd proberen een vorm van samenwerking te bewerkstelligen in de triade patiënt, naaste en professional.’ Voor het eerst…

31 mei 2016- Afgelopen zaterdag werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag Familieraden. Rita van Maurik, coördinator van de Kamer Familieraden, reikte de handleiding uit aan Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, en Ronald Gorter, directeur van het Fonds Psychische Gezondheid. De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de…

14 maart 2016 – Familieleden van personen met psychische problemen krijgen te weinig ondersteuning. Dat stelt Ypsilon, de vereniging van familieleden en naasten van mensen met een verhoogde kwetsbaarheid voor psychose. Onder de groep verwarde personen zijn mensen met een psychosegevoeligheid. ‘Er moet geld komen om familieleden training te kunnen geven’, zegt directeur Bert Stavenuyter, zo meldt omroepwest…

8 februari 2016 – Bijna de helft van alle familierelaties zijn niet harmonieus. Bij het bieden van mantelzorg, neemt het aantal conflicten binnen de familie vaak toe. Dat blijkt volgens de Volkskrant uit onderzoek van socioloog Martijn Hogerbrugge naar de familiebanden in Nederland. Hij stelt dat familiebanden vaak “in beton zijn gegoten”. Als familieleden niet goed met elkaar omgaan, zal…

22 december 2015 – Te lang is middelmaat troef in de GGZ, wordt met de mond beleden dat de patiënt centraal staat en wordt de familie als het erop aankomt aan de zijlijn gehouden. Wat Ypsilon betreft komt daar snel verandering in, blijkt uit een manifest dat de vereniging dit weekend heeft gepubliceerd in haar…

15 december 2015 – Een op de drie mantelzorgers verliest wel eens geduld met de zorg voor partner, familie, bekende of buur. Bij 9 procent van de mantelzorgers kan dit leiden tot schreeuwen of ruwe behandeling van de hulpbehoevenden. Dat schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in een dinsdag verschenen rapport. In de zorg staat de…