Vaker psychische klachten bij naasten van verslaafden

Facebooktwitterlinkedinmail

verslaafden

26 december 2016 – Naasten van personen met verslavingsproblemen hebben vaker last van psychische klachten en verzuimen vaker van hun werk. Ze hebben bovendien meer behoefte aan steun uit hun omgeving dan ze nu krijgen. Door de zware belasting en soms geïsoleerde positie, lopen zij een matig tot sterk verhoogd risico op het ontwikkelen van een depressieve stoornis of angststoornis.

Dit blijkt uit een verkennend onderzoek van het Trimbos-instituut voor het project Verslaafd aan Jou.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen het beeld van de medewerkers van de Alcohol en Drugs Infolijn. Zij voerden in de afgelopen twintig jaar veel gesprekken met naasten van verslaafden en merkten dat deze groep zwaar belast wordt. Om aandacht voor deze problemen te vragen en de naasten te informeren en te steunen, werd in 2012 het project Verslaafd aan Jou gestart.

Opzet en uitkomsten onderzoek

Aan het onderzoek namen 285 naasten deel: mensen die met een verslaafde in een huis woonden of minimaal twee keer per week contact hadden met de verslaafde. Om na te gaan of deze groep verschilde van de algemene bevolking werden zij vergeleken met ruim 4600 volwassenen uit het NEMESIS-2, een studie naar psychische aandoeningen onder de Nederlandse bevolking.

Bijna alle naasten ervoeren een matige (47 procent) of hoge (48 procent) mate van psychische klachten in de afgelopen maand, tegenover respectievelijk 19 procent en 2 procent in de algemene bevolking. Maar liefst 72 procent van de naasten had de hele tijd of meestal het gevoel overal alleen voor te staan, het gevoel dat de omgeving hun situatie niet begreep en/of het gevoel dat zij financiële, huishoudelijke of sociale taken moesten overnemen van de persoon met verslavingsproblematiek. En in de afgelopen maand verzuimden de naasten gemiddeld 12,7 dagen bij het uitvoeren van hun (vrijwilligers)werk of normale bezigheden, tegenover gemiddeld 3,3 dagen in de algemene bevolking.

Over Verslaafd aan Jou

Sinds 2015 is Verslaafd aan Jou een samenwerkingsproject van het Trimbos-instituut en de Stichting Coke van Jou. Het doel van deze samenwerking is om naasten van verslaafden een duidelijk loket te bieden met een breed aanbod van informatie, steun en hulp. Hiermee wil Verslaafd aan Jou meer naasten bereiken en zorgen dat zij de juiste hulp krijgen.

De resultaten van het onderzoek werden gepubliceerd in het rapport:
Nuijen J, Dorsselaer S van, Dekker N, Ehrlich E, Graaf R de, Have M ten. De ervaren belasting van naasten van personen met verslavingsproblemen: een verkennend onderzoek. Utrecht, Trimbos-instituut, 2016.

Zie verder ook:

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz: ‘Rol en belang van naasten in de ggz nu verankerd’, zojuist geautoriseerde Generieke module Samenwerking en ondersteuning naasten van mensen met psychische problematiek

Bron: trimbos.nl

Dit bericht is 3830 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail