“Bij 1 op 5 jongeren zien we alarmerende signalen over hun welzijn”

Facebooktwitterlinkedinmail

12 oktober 2021 – Afgelopen zondag was het de Internationale Dag van de Mentale Gezondheid. Vandaag brengen onderzoekers Kayla Green, Renske van der Cruijsen, Suzanne van de Groep en Eveline Crone van het Erasmus SYNC lab een rapport naar buiten waarin ze vragen om meer aandacht voor het welzijn van jongeren. Uit het onderzoek dat zij afgelopen zomer uitvoerden bleek dat het met de meeste jongeren redelijk goed gaat.

Toch is er een groep jongeren waar zij zich zorgen om maken. Met name jongeren die te maken krijgen met sociale ongelijkheid worden disproportioneel harder geraakt. De onderzoekers roepen professionals in het onderwijs, gezondheidzorg en de wetenschap op om met deze groep in gesprek te gaan en hen te betrekken in initiatieven die hun welzijn kunnen verbeteren.

Meerderheid jongeren tevreden over hun welzijn
De onderzoekers verspreidden in juni en juli dit jaar een online survey om het welzijn van ruim 230 jongeren tussen de 12 en 30 jaar te meten. “Ons doel was tweeledig: Allereerst wilden we het huidige welzijn van jongeren in kaart brengen. Daarnaast wilden we samen met jongeren een nieuwe welzijnsvragenlijst ontwikkelen” zegt neuropsycholoog Green. De coronacrisis was een zware tijd voor jongeren. Ruim 70% van de jongeren geeft aan dat de coronacrisis hun welzijn negatief heeft beïnvloed. Desalniettemin blijkt dat het met de meeste jongeren best goed gaat. Zo geeft de meerderheid van de jongeren aan tevreden te zijn met zijn of haar leven, op te groeien in een veilige en gezonde omgeving, en tevreden te zijn over zichzelf en de sociale relaties die ze hebben.

Niet alle jongeren worden gehoord of gezien
Hoewel het met de meeste jongeren relatief goed gaat, luiden de onderzoekers toch de alarmbellen.  En één op de vijf jongeren zegt in meer of mindere mate ontevreden te zijn met het leven. Eerder onderzoek toonde al aan dat de coronacrisis het welzijn van kwetsbare jongeren harder geraakt heeft. Dit wordt door het huidige rapport bevestigd. Het onderzoek laat zien dat één op de vijf jongeren vaak geldzorgen heeft en ten tijde van het online thuisonderwijs geen rustige plek in huis had. “We zien een verband tussen sociale ongelijkheid en welzijn. Jongeren die meer te maken hebben met sociale ongelijkheid hebben vaker een negatieve stemming hebben dan jongeren zonder sociale ongelijkheid” legt Green uit. Helaas blijven kwetsbare jongeren nog steeds te vaak buiten beeld en dat moet veranderen.

Aanbevelingen voor professionals
Behalve de survey, zijn de onderzoekers de afgelopen tijd ook in gesprek gegaan met jongeren om samen met hen te kijken hoe hun welzijn verbeterd kan worden. “Uit onze gesprekken met jongeren blijkt dat ze vaak niet weten bij wie ze terecht kunnen voor welzijnsvragen of welke stappen ze moeten nemen om (professionele) hulp te ontvangen.” vertelt Green. De onderzoekers pleiten daarom onder meer voor laagdrempelige en toegankelijk informatievoorzieningen over welzijn en veilige plekken waar jongeren kunnen meedenken én meebeslissen over wat zij nodig hebben voor een beter welzijn. Denk bijvoorbeeld aan een mentoruur op school of een thema-avond in de sportkantine om welzijn bespreekbaar te maken. Professionals en jongeren kunnen hierin samen optrekken en nadenken over de inhoud van zo’n evenement. Een ander punt is de nasleep van de coronacrisis en de langdurige gevolgen voor het welzijn van jongeren. Green zegt: “De eerste bevindingen laten zien dat het versoepelen van de coronamaatregelen niet gelijk alle welzijnsproblemen van jongeren wegneemt. Juist daarom moeten we nu structureel aandacht geven aan het welzijn van de nieuwe generatie. Zij zijn immers onze toekomst”.

Benieuwd naar de andere aanbevelingen? Lees het rapport.

Geen tijd om het hele rapport te lezen? Bekijk dan hier de factsheet of de informatieve vlog.

Bron: eur.nl

Dit bericht is 2368 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail