22 april 2016 – Psychische problemen zijn de belangrijkste gezondheidsoorzaak voor werknemers om vóór hun pensioengerechtigde leeftijd te stoppen met werken. “Het sociale klimaat op de werkvloer speelt ook een rol. Werknemers die zich gewaardeerd voelen zijn minder geneigd om met vervroegd pensioen te gaan. Voor mensen met gezondheidsproblemen is het sociale klimaat extra belangrijk”, concludeert…