symptomen van ADHD, autisme, diagnose

1 november 2019 – In het project ‘Onderzoeksagenda Autisme’ is in kaart gebracht waar onderzoek naar zou moeten gebeuren volgens mensen met autisme en hun naasten. Dit deed men door een korte vragenlijst in de NAR-enquête van 2018. Daarin werd de open vraag gesteld: ‘Waar zou, volgens u, onderzoek naar moeten gebeuren op het gebied…