sociale cohesie, zelfregie, samenwerking, domeinoverstijgende samenwerking, zorg- en veiligheidsdomein , samenwerking

27 mei 2024 – Het SOCION-consortium, waarin sociale- en geesteswetenschappers van vijf verschillende kennisinstellingen, waaronder de Vrije Universiteit Amsterdam, onderzoek doen naar sociale cohesie, heeft een NWO Summit Grant van 30 miljoen euro ontvangen. Hoofdaanvrager socioloog Rafael Wittek van de Rijksuniversiteit Groningen: ‘Het weefsel van de samenleving staat onder druk. Oude vormen van sociale samenhang…