Misschien wel het moeilijkste waar je mee te maken krijgt als je aan een angststoornis lijdt, is het onbegrip van mensen, schrijft de Huffington Post. Ze stelden een lijst samen met de grootste misvattingen over angst: Angstige mensen zijn zwak – Angsten kunnen voortkomen uit bezorgdheid en vrees, maar komen volgens psychologen juist vaak voort uit…