5 februari 2015 – Bij de behandeling van een bipolaire stoornis is lithium meestal de eerste keus. Een bijwerking van langdurig lithiumgebruik is echter dat patiënten nierproblemen krijgen. Om dit tegen te gaan wordt lithium vaak in combinatie met thiazide en amiloride plaspillen gegeven. Deze middelen verstoren echter soms weer de volumebalans in het lichaam….