jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

20 oktober 2020 – Multiprobleem-gezinnen maken gebruik van verschillende overheidsvoorzieningen. Hierbij lopen mensen tegen bureaucratische regels aan. Het kost de maatschappij jaarlijks  naar schatting tien miljard euro aldus onderzoeker Eelke Blokker, zo meldt KRO-NCRV De Monitor.  Eelke Blokker werkt bij het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), de organisatie dat naar eigen zeggen “de publieke zaak onderzoekt…