gezinsgericht samenwerken, multiprobleemgezinnen

25 februari 2022 – Op woensdag 13 april 2022 vindt het jaarlijkse congres ‘Multiprobleemgezinnen – editie 2022’ plaats in Eindhoven. Het jaarlijks congres over het werken met multiprobleemgezinnen staat dit keer in het teken van ‘samenhang in de hulpverlening’. Armoede, verslaving, criminaliteit, huiselijk geweld en opvoedingsonmacht zijn stuk voor stuk hele lastige problemen. Maar in…

jeugdzorgsysteem, gesloten jeugdzorg, jeugdhulp, jeugdzorg plus,hervormingsagenda, jeugdautoriteit, SER, jeugdzorg, gezinnen, jeugdbescherming, clientondersteuning, seksuele uitbuiting, CBS, jeugd-ggz, multi-probleemgezinnen

20 oktober 2020 – Multiprobleem-gezinnen maken gebruik van verschillende overheidsvoorzieningen. Hierbij lopen mensen tegen bureaucratische regels aan. Het kost de maatschappij jaarlijks  naar schatting tien miljard euro aldus onderzoeker Eelke Blokker, zo meldt KRO-NCRV De Monitor.  Eelke Blokker werkt bij het Instituut voor Publieke Waarden (IPW), de organisatie dat naar eigen zeggen “de publieke zaak onderzoekt…