30 juni 2016 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de monitor generalistische Basis GGZ. Geachte voorzitter, In 2014 is de generalistische Basis GGZ ingevoerd. Daarmee beogen we een verschuiving vanuit duurdere gespecialiseerde zorg naar lichtere zorg dichter bij huis te realiseren. Om de invoering en verdere ontwikkeling van de GGZ na deze…