EPA, ernstige psychiatrische aandoening, Pointer , doordecentralisatie beschermd wonen, welkome wijk, herstel in de wijk, Beschermd Wonen, Een Thuis voor Iedereen , wijkteams, vitale wijk, psycho-educatie, overlast, burenruzies, handhaving, avondklok, doorontwikkeling, sociaal domein, wijkteams

13 november 2019 – Jaarlijks zijn naar schatting rond de 2300 kwetsbare mensen in zorg bij aanbieders van beschermd en begeleid wonen waarbij fraude en/of zorgverwaarlozing wordt vermoed. Dat blijkt uit een onderzoek van het Informatieknooppunt Zorgfraude (IKZ) naar signalen van fraude en zorgverwaarlozing. Deze aanbieders maken misbruik van mensen met bijvoorbeeld een verstandelijke beperking,…