31 mei 2016- Afgelopen zaterdag werd de vernieuwde Handleiding Familiebeleid GGZ gepresenteerd tijdens de Landelijke Dag Familieraden. Rita van Maurik, coördinator van de Kamer Familieraden, reikte de handleiding uit aan Marjan ter Avest, directeur van het Landelijk Platform GGz, en Ronald Gorter, directeur van het Fonds Psychische Gezondheid. De vernieuwing leidde tot enthousiaste reacties: de…