9 februari 2017 – Minister Schippers (VWS) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken patiënten- en cliëntenrechten. Geachte voorzitter, Op 22 februari a.s. heeft de vaste Kamercommissie Volksgezondheid een Algemeen Overleg gepland over patiënten- en cliëntenrechten. Uit de convocatie bij dit overleg blijkt dat uw Kamer geïnformeerd wil worden over de stand van…