19 oktober 2017 – Wouter Staal is benoemd tot bijzonder hoogleraar aan het instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden. De Karakter-leerstoel is gericht op autisme spectrum stoornissen: neurobiologie, neurocognitie en behandeling. Ongeveer 190.000 Nederlanders hebben een vorm van autisme. Autisme Spectrum Stoornissen (ASS) beperken iemand al vroeg in de ontwikkeling en beïnvloeden iemands leven daarna op alle…