Samenwerking rondom aanpak terugdringen kindermishandeling

Facebooktwitterlinkedinmail

28  juni 2017 – Een groot aantal organisaties in het Noorden, waaronder Lentis, bundelen de krachten om kindermishandeling zoveel mogelijk in te dammen. Het doel is om in gezamenlijkheid te werken aan preventie en de samenwerking van de betrokken partijen te optimaliseren. Daarvoor wordt een lectoraat gestart. Dr. Esmah Lahla is onlangs begonnen als beoogd lector Aanpak kindermishandeling bij de Academie voor Sociale Studies van de Hanzehogeschool Groningen.

Doel lectoraat Aanpak kindermishandeling

Met de komst van het lectoraat wordt een impuls gegeven aan een regionale aanpak en kennisdeling op het gebied van kindermishandeling. De hoop is dat door een betere ketensamenwerking, kindermishandeling vaker voorkomen kan worden of in ieder geval tijdig herkend wordt.

Samenwerking

De partners die zich hebben verbonden aan de aanpak kindermishandeling:
Accare, Elker, gemeente Groningen, GGD Groningen, Hanzehogeschool Groningen, Jeugdbescherming Noord, Lentis, Het Poortje, RIGG en Tinten Welzijnsgroep. De komende vier jaar vormen deze organisaties de stuurgroep en zorgen zij dat het lectoraat financieel haalbaar is.

Samenwerking op thema’s

De volgende thema’s en doelen zijn benoemd, maar worden nog verder uitgewerkt:

  • Preventie, communicatie, voorlichting: bevorderen dat het gesprek over kindermishandeling vaker, beter en makkelijker gevoerd kan worden met alle betrokkenen en minder wordt geremd door taboes.
  • Effectieve behandelmethoden: ontwikkelen en testen van nieuwe tools (protocollen, behandelmethodiek, communicatiemogelijkheden, werkwijzen), testen van bestaande tools, ontwikkeling van nieuwe toepassingen om bestaande tools en inzichten beter bruikbaar te maken voor de beroepspraktijk.
  • Handelingsverlegenheid van professionals, maar ook van de samenleving, verminderen d.m.v. de boven genoemde tools en door betere samenwerking/afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders.
  • Scholingsaanbod ontwikkelen voor professionals en studenten. Participatie in innovatiewerkplaatsen is daarvan onderdeel, maar ook nieuwe trainingen en inbedding van nieuwe toepassingen.
  • Bij alle bovenstaande punten is het doel om focus op kindermishandeling te combineren met een brede blik op ecosysteem/context: we proberen dus steeds recht te doen aan de vaak heel complexe context van de kindermishandelingsproblematiek.
  • Bevorderen dat er een betere samenwerking/afstemming ontstaat tussen verschillende zorgaanbieders maar in het bijzonder met gemeenten en het onderwijs (sector overstijgende hulp).

Meer informatie
In het Hanze Magazine van de Hanzehogeschool Groningen is een interview verschenen met lector Esmah Lahla.

Bron: lentis.nl

Dit bericht is 2846 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail