Rapport Multidisciplinaire Verkenning Stoppen met Psychofarmaca gepubliceerd

Facebooktwitterlinkedinmail

20 december 2023 – Op welke manier kun je het beste medicijnen voor psychische klachten afbouwen? Veel patiënten en naasten ervaren onvoldoende begeleiding bij het afbouwen van psychofarmaca. Ook behandelaren en beleidsmakers ervaren kennislacunes.  Daarom heeft een multidisciplinaire projectgroep een verkenning uitgevoerd met als doel het huidige klinische bewijs voor goede afbouwzorg te inventariseren, vergelijken en integreren.

De verkenning is uitgevoerd door een projectgroep van apothekers, ervaringsdeskundigen, huisartsen, een kinderarts, onderzoekers, psychiaters, psychologen en een verpleegkundig specialist. Met de verkenning zijn overeenkomsten en verschillen bij het afbouwen van diverse medicatieklassen geïnventariseerd. Ook is onderzocht welke hiaten er zijn in het klinische bewijs en er is onderzoek gedaan naar onbesproken onderwerpen, zoals de eigen afweging van patiënten om wel of niet te stoppen.

Kennis combineren en goede afbouwzorg

Wetenschappelijke onderzoeksresultaten en internationale richtlijnen van de zes medicijngroepen; antidepressiva, antipsychotica, benzodiazepinen, opioïden, stemmingsstabilisatoren en stimulantia, zijn in kaart gebracht. Dit laat onder andere zien dat er veel te leren is over afbouwen door kennis van verschillende medicijnen te combineren, zoals antidepressiva en antipsychotica.

Uit een serie vragenlijsten onder een groep van ervaringsdeskundigen, apothekers, huisartsen, psychiaters en verpleegkundig specialisten kwam naar voren dat goede afbouwzorg in ieder geval bestaat uit: samen beslissen, naasten betrekken, aansluiten bij de behoeften van de patiënt en duidelijke voorlichting.

Het overzicht van alle aanbevelingen staat op pagina 32 van het rapport.

Vervolg
Gezien het belang van het onderwerp én de behoefte bij behandelaars, patiënten en naasten aan meer houvast, en de grote hoeveelheid beschikbare kennis en expertise, adviseert de projectgroep een bundeling hiervan. Op basis van deze conclusie en na positief advies door de kwaliteitsraad start Akwa GGZ in 2024 samen met patiënten, naasten en professionals de ontwikkeling van een zorgstandaard over dit onderwerp.

Lees het overzicht van alle aanbevelingen op pagina 32 van het rapport.
Download het rapport hier 

Bron: akwaggz.nl

 

Dit bericht is 1047 keer gelezen.

Facebooktwitterlinkedinmail